O naší kanceláři

Naše advokátní kancelář vám nabízí širokou škálu právního poradenství, právních služeb a zastupování před soudy a státními úřady. Kancelář se však zejména specializuje na trestní a rodinné právo.

Více podrobností k jednotlivým právním oborům najdete v sekci Právní služby.

Poskytované právní služby jsou účtovány v souladu s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a nákladech advokátů za poskytování právních služeb.

Cena poskytovaných služeb je vždy individuálně přizpůsobena druhu a obsahu konkrétní právní kauzy, její obtížnosti, rozsáhlosti, nutnosti konzultace např. s daňovými poradci, nutnosti využívání služeb tlumočníka či překladatele a pod. Odměna advokáta za konzultaci s klientem je charakterizována hodinovou sazbou, paušální odměnou za právní služby či odměnou vypočítanou dle tarifních sazeb vyhlášky č. 177/1996 Sb. (advokátní tarif).

Upozorňujeme na odlišnou výši smluvní hodinové sazby za práci společníka, advokáta a advokátního koncipienta. K ceně právních služeb je připočítána DPH.

Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR Česká advokátní komora (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele).

Soudní, správní a jiné poplatky nebo náklady spojené s využitím služeb znalců, tlumočníků, notáře, apod. hradí v plném rozsahu klient.

Dokážeme zajistit služby soudních znalců, spolupracujeme s psychiatrem, klinickým psychologem i dětskými klinickými psychology.

Právní služby poskytujeme v češtině, angličtině a španělštině.


Dobrý advokát - investice do Vaší budoucnosti!
Kontaktní informace
AK Hrdá, s.r.o.
Vinohradská 343/6
120 00 Praha 2
ev. č. ČAK: 11778
IČ: 067 17 969
DIČ: CZ 067 17 969
telefon: +420 777 273 601
ID datové schránky: f2jhgwe
e-mail: [email protected]
LGBTQ Friendly