Při lockdownech přibývá domácího násilí. Právnička Lucie Hrdá pomáhá obětem - Podcast Blesk.cz

Již v březnu 2020 při prvním lockdownu Česka z důvodu protiepidemických opatření vyhlásila advokátka Lucie Hrdá, že se na ni mohou obracet oběti domácího a sexuálního násilí. Pokaždé, když se tuzemsko znova uzamykalo, pak tuto výzvu opakovala. Pro Blesk Podcast řekla, že během zákazů vycházení se totiž stupňují útoky a oběti potřebují pomoc. Dále poradila, co již je považováno za domácí násilí a na koho se v těchto případech obrátit.

 

Nejvíc práce za roční koronavirovou krizi zažila Lucie Hrdá hned na jejím počátku. „Od března to hodně najelo, v létě to polevilo a zhruba od září, kdy jsou děti doma, spousta žen je uvězněných doma a je to pro ně velmi náročné. Od té doby je to prakticky nepřetržité. To, že policie hlásí pokles nahlašované trestné činnosti, neznamená, že se ta trestná činnost neděje, obzvlášť u domácího násilí.  Děje se za zavřenými dveřmi, jako se dělo vždycky. Teď záleží, jestli s tím oběti vyjdou najevo,“ řekla právnička, na kterou se oběti domácího násilí mohou zdarma obracet.

 

Ve zdravém vztahu podle Hrdé nedochází pod tíhou současné těžké situace k domácímu násilí, musí v něm být již zapuštěné nějaké kořínky, kupříkladu psychického ubližování, které postupně přerostou ve fyzické útoky. „Obecně hovoříme o tom, že v případech, kdy jsou nějaké stresory, které domácí násilí zhoršují, tak narůstá jeho intenzita nebo vzrůstá četnost jeho útoků nebo obojí, a to je potom nejhorší,“ vysvětluje Hrdá. A co se již považuje za domácí násilí?

Co je domácí násilí?

Oběťmi mohou být jak osoby žijící v páru, tak i všichni z jedné domácnosti - senioři nebo děti. Za domácí násilí se považují fyzické útoky, jako je facka, bití, kopání, škrcení, mlácení o zeď, vytrhávání vlasů a další. Řadí se sem také psychické násilí - vyhrožování, vydírání, snižování sebevědomí oběti, manipulace, tak aby si oběť myslela, že je neschopná sama žít, chorobná žárlivost a s tím souvisí zákaz sociálních kontaktů, což se může týkat i styků s rodinou, příbuznými a přáteli. Podle Hrdé sem spadá i ekonomické násilí. „Pachatel omezuje veškeré finance oběti. Nemůže mít vlastní účet, vlastní kartu, musí odevzdávat všechno, co vydělá. Jsou jí peníze vydávané jen příděl,“ jmenuje příklady. Jako poslední je sexuální a sexualizované násilí, jak na partnerovi nebo dětech. „Můžeme mluvit o sexuálním nátlaku, znásilnění, pohlavní zneužívání. Může to být i výroba dětské pornografie ke komerčním účelům, k čemuž se rodiče někdy bohužel uchylují.“

Co dělat?

Zásadní je podle odbornice uvědomit si, že na to není oběť sama a se svým trápením by se měla někomu blízkému svěřit. Pokud však přátelé nepomohou, nikoho nemá nebo z různých důvodů to nelze, existuje specializovaná pomoc. Na tu mohou zavolat ženy, muži, senioři i děti. „V případě akutních případů, kdy vám aktuálně hrozí nebezpečí nebo víte o někom, že je mu ubližováno, volejte na linku Policie ČR 158. I když hlídají okresy, tak tohle musí řešit. Pokud je to dlouhodobé, tak doporučujeme podat písemné trestní oznámení na místní státní zastupitelství, které to postoupí kriminalistům,“ poradila Lucie Hrdá.

V případě nebezpečí mohou oběti také požádat policisty, aby násilníka na deset dní vykázali z bytu. „Dříve jsme zaznamenali případy, kdy nám policie odmítla násilníky vykazovat, protože byly zavřené ubytovny a hotely. Teď jsou otevřené, tak by s tím neměl být problém,“ uvedla právnička s tím, že vykázání lze prodloužit soudně na návrh až na dobu 6 měsíců. Pokud však obětem stále hrozí nebezpečí, existují i azylové domy a skryté azylové domy, aby nemohl oběti útočník vystopovat.

Jaké všechny advokátní služby Lucie Hrdá obětem nabízí, proč pracuje na databázi rozhodnutí v případech domácího násilí a sexuálních trestných činů a jakých odporných činů jsou násilníci schopní, řekla v Blesk Podcast:

https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-koronavirus/671545/podcast-pri-lockdownech-pribyva-domaciho-nasili-pravnicka-lucie-hrda-pomaha-obetem.html?fbclid=IwAR1AFuoqX-SB-on2nMztKpB96z4bSZ8PdZ5Ok39evZWh3hlqyZOak0i6_94

 


The main principles of our law office include an unceasing fight for respecting procedural rights of the clients, respecting their interests, achieving high performance and seeking all possible ways of how to promote the clients´ rights and requirements.
Contacts information
AK Hrdá, s.r.o.
Vinohradská 343/6
120 00 Prague 2
reg. No. CBA: 11778
ID No.: 067 17 969
TAX No.: CZ 067 17 969
phone: +420 777 273 601
ID data boxes: f2jhqwe
e-mail: office@akhrda.cz