Porno z pomsty - Aktualne.cz

...

 

Na pornografii z pomsty (pokud se jedná o osoby starší 18 let) lze právně nahlížet z různých úhlů, protože každý z případů se posuzuje samostatně. Většinou se ale podle policie nejedná ani o skutek v trestněprávní rovině. "Může se jednat o přestupek nebo o nějaký občanskoprávní spor, a proto to často není ani v gesci policie a ta se o tom tak ani nemusí dozvědět," říká policejní odborník na kybernetickou kriminalitu Jakub Vinčálek. 

Podle právničky Lucie Hrdé však může být pornografie z pomsty trestným činem i v nejlehčích případech. I když na záběrech není nic "pohoršlivého", jde podle ní o trestný čin poškozování cizích práv.

V případě snímků s dětskou pornografií je to pochopitelně jiné. V Česku mohou mít dospívající sex od 15 let, ale do 18 se u toho nesmí fotit ani natáčet. "Pokud se tak stane, dopouští se sami výroby dětské pornografie, a pokud si to mezi sebou přepošlou, dochází k naplnění skutkové podstaty trestného činu - šíření dětské pornografie. Problém by tedy mohla mít i osoba, která je na fotografiích zobrazena, pokud se na tom podílela a souhlasila s tím," varuje Vinčálek.

Právnička Lucie Hrdá na to pohlíží jinak. "S tímto názorem nemohu souhlasit - a ani se, naštěstí, s takovou kriminalizací obětí tohoto trestného činu nesetkávám v praxi. Bylo by zcela hloupé trestat ty, které má zákonné ustanovení chránit," míní.


The main principles of our law office include an unceasing fight for respecting procedural rights of the clients, respecting their interests, achieving high performance and seeking all possible ways of how to promote the clients´ rights and requirements.
Contacts information
AK Hrdá, s.r.o.
Vinohradská 343/6
120 00 Prague 2
reg. No. CBA: 11778
ID No.: 067 17 969
TAX No.: CZ 067 17 969
phone: +420 777 273 601
ID data boxes: f2jhqwe
e-mail: office@akhrda.cz