Je nepřípustné dostat za několik znásilnění částku jako za ojetou fabii, chválí advokátka rozhodnutí Ústavního soudu - Deník N

Advokátka Lucie Hrdá zastupuje transgender dívku s Aspergerovým syndromem, kterou opakovaně znásilňovali chovanci Psychiatrické nemocnice Bohnice, kde pobývala. Ústavní soud nyní zrušil rozsudek, podle kterého měla dostat menší náhradu újmy, protože si ji kvůli své poruše tolik neuvědomovala. „Tímto bychom dávali v podstatě pachatelům návod, jak se vyhnout placení odškodnění. Znásilněte anebo páchejte trestné činy jen na ležících lidech, nebo těch, kteří se nemohou bránit,“ říká v rozhovoru Hrdá.

Jak rozhodnutí Ústavního soudu hodnotíte?

Já jsem ráda, že Ústavní soud v této věci zasáhl do rozhodnutí obecných soudů, a to proto, že to bylo již do očí bijící.

Dále je důležité, že máme problém i u jiných než autistických lidí s psychosociálními nebo zdravotními problémy ve výši náhrady škody, protože orgány činné v trestním řízení řeknou: „Ten už se léčil předtím, nebudeme tam dávat znalecký posudek. Jak máme poznat, že člověk léčící se s depresí trpí posttraumatickou stresovou poruchou? Nebudeme to řešit apod.“

[ Týdenní přehled domácí politiky do e-mailu: Odebírejte newsletter PolitikoN. ]

Zde jim Ústavní soud řekl, že to není přípustné, protože tím neochraňují slabší lidi, kteří to potřebují nejvíce.

Na začátku je hned také odstavec o tom, že soud nebude dívku misgenderovat (oslovovat v jiném rodě, než si osoba přeje, pozn. red.), tedy nebude ji oslovovat jako chlapce, přestože ještě nedokončila tranzici (změnu pohlaví, pozn. red.) vzhledem k věku. Ona se tak identifikuje a profiluje po celou dobu řízení a všechny orgány činné v trestním řízení to dělaly špatně.

Mluví se o tom, že náhrady uznávané soudy za znásilnění bývají nerovnoměrné. Jak je rozsudek z tohoto hlediska důležitý?

Je to důležité proto, že Ústavní soud řekl, co není přijatelné. Na stránkách beztrestu.cz máme spoustu rozsudků, kde soudy úplně nekoncepčně někomu dají půl milionu, někomu 70 tisíc, někomu 100 tisíc, někomu dvě stě.

Náhrady mohou být vzhledem ke konkrétní kauze vyšší, je ale nepřípustné, abyste za několik znásilnění dostal částku, která odpovídá ceně ojeté fabie.

Myslím, že je správně, že Ústavní soud nyní řekl obecným soudům, že existují limity, které jsou ostudné, a nemohou si toto dovolit.

Přečtěte si také

Když NE znamená NE: Češi často netuší, co vše je znásilnění. Na zpřísnění není shoda

Pohled krajského a vrchního soudu byl, že pokud poškozená pociťuje kvůli své poruše újmu méně, zaslouží si menší náhradu.

Krajský soud nám nepřiznal nic s odůvodněním, že je autistka a nezanechalo to na ní žádné následky. Teprve odvolací soud, tedy Vrchní soud v Praze, přiznal náhradu 75 tisíc.

Velký problém je navíc v tom, že my si jen myslíme, že autista nevnímá, co se mu stalo. Autismus ale spočívá v tom, že nemůžete vyjadřovat a zpracovávat emoce. To znamená, že nemůžeme říct, že to nevnímá. Jen to dává najevo jiným způsobem, než jsme zvyklí u lidí, kteří nemají hendikep.

Újmu je tedy v takových případech velmi obtížné vyhodnotit.

Přesně tak. Tímto bychom dávali v podstatě pachatelům návod, jak se vyhnout placení odškodnění. Znásilněte anebo páchejte trestné činy jen na ležících lidech, nebo těch, kteří se nemohou bránit.

To přece nemůžeme dělat. My musíme tyto lidi chránit mnohem více.

Ústavní soud zrušil také část rozsudku, podle nějž se poškozená měla další náhrady domáhat u civilního soudu. Jak moc je takový postup soudů častý?

Ve věcech nemajetkové újmy je to velmi časté, protože soudy říkají, že se tím nemohou zabývat, protože k tomu nemají dost prostoru na hlavním líčení. Z mého pohledu je to často tak, že se ani nesnaží tyto věci zjišťovat.

Jaký to má dopad na poškozené?

Většina z nich se neodhodlá k civilnímu řízení. Například v tomto případě je pachatelem bezdomovec. Ona ty peníze stejně nikdy nezíská, i kdybychom je vysoudili.

Spousta obětí do toho nejde ze dvou důvodů. Jednak si nechtějí trauma znovu prožívat, nechtějí znovu chodit k soudu. Nechtějí být znovu objektem dokazování, znaleckých posudků a podobně. Vystavujete je v tomto případě už terciární viktimizaci.

A druhá část tam nejde, protože ví, že pachatel nic nemá. Navíc, když se soudíte v civilním řízení, musíte platit náklady řízení a platit si posudky. Je to náročné.

Soudy jí říkaly „poškozený“

Pojďme k poznámce Ústavního soudu o identitě poškozené.

Tady byste se měli zaměřit a ptát se Bohnic. Tady bylo dítě, které se identifikovalo jako dívka, má dívčí jméno a vypadá tak. Všichni tři pachatelé, kteří jsou za to odsouzeni, jí říkali, že je dívka. A přesto skončila na chlapeckém oddělení.

Dali ji na pokoj s chovancem, který už tam byl pro závadové sexuální chování. Nebyli hlídaní na kamerách.

Jak dokážou soudy a stát pracovat s lidmi, kteří nemají tranzici hotovou?

Je to velmi komplikované. Nyní například pomáhám rozvádět dva lidi. Jeden z nich prochází tranzicí a oni spolu chtějí žít dál. Kdybychom měli manželství pro všechny, mohou spolu dál žít jako manželé. Mají spolu děti, mají společný majetek.

Ale protože český stát nedovolí dokončit tranzici, když člověk není rozvedený, musíme chodit k soudu a říkat: „Oni by spolu chtěli žít, ale rozveďte nás, protože jinak mu nemohou dokončit tranzici.“

Musíme kvůli tomu vyřešit děti, musíme kvůli tomu vyřešit majetek a budou tedy rozvedení, přestože budou žít dále jako rodina.

České soudy k tomu přistupují velmi laxně. V případě poškozené všechny orgány činné v trestním řízení, včetně soudů obou stupňů a policie, tu dívku misgenderovali. Všichni jí říkali „poškozený“. Já jsem tam byla jediná, jako její zmocněnec, a potom myslím pan obhájce, kdo jsme k tomu přistupovali tak, že je to dívka.

Dávali jsme ještě jednu námitku, protože poškozená neměla od začátku zastoupení, přestože to bylo znásilněné dvanáctileté dítě v léčebně. Vrchní soud už konstatoval, že soud prvního stupně i policie chybovaly, že jí měli hned na začátku ustanovit advokáta, a stát se nám za to omluvil. Už jsem podávala žádost o odškodnění.

Jak to působilo na poškozenou, když si musela trestním řízením projít oslovovaná jiným pohlavím?

V okamžiku, kdy chodíte k soudu, vypadáte jako dívka, jmenujete se jako dívka, celé okolí se k vám chová jako k dívce, ale soud vás neustále označuje za „poškozeného“, je to samozřejmě problém.

V tomto případě si to ještě to dítě nemuselo tolik uvědomovat kvůli autismu, ale pokud by to byl člověk bez psychosociálního hendikepu, bude to u něj mnohem horší.


Hlavními zásadami advokátní kanceláře jsou zejména neustálý boj za dodržování procesních práv klienta, respektování jeho zájmů, vysoká výkonnost a hledání všech možných cest k prosazení klientových práv a požadavků.
Kontaktní informace
AK Hrdá, s.r.o.
Vinohradská 343/6
120 00 Praha 2
ev. č. ČAK: 11778
IČ: 067 17 969
DIČ: CZ 067 17 969
telefon: +420 777 273 601
ID datové schránky: f2jhqwe
e-mail: [email protected]