Muži jako oběti domácího násilí

Naše kancelář zastupuje několik mužských obětí domácího násilí, a to z celé republiky.

Není totiž pravdou, jak říká laická představa a nejčastější předsudek, že oběťmi domácího násilí se stávají jen submisivní a slabé ženy kolem padesáti let.

I muži jakéhokoliv věku se mohou velmi lehce stát obětí partnerského násilí. U nás jim však můžeme pomoci - od podání trestního oznámení a poskytnutí podpory a vedení v rámci trestního řízení, až po zastupování ve věcech opatrovnických.

Velkou skupinu týraných mužů pak tvoří starší muži týraní svými dětmi či vnuky. Není však důvod nechat si ubližovat a nechat se ponižovat - ve stáří máte právo na důstojný a klidný život.

Nebojte se, nestyďte se a ozvěte se nám. Domácí násilí se může týkat každého z nás!

PS: jako vždy připomínám že velká většina obětí domácího násilí má nárok na zastupování v trestním řízení advokátem na náklady státu, tedy samy oběti neplatí advokátovi nic.


Hlavními zásadami advokátní kanceláře jsou zejména neustálý boj za dodržování procesních práv klienta, respektování jeho zájmů, vysoká výkonnost a hledání všech možných cest k prosazení klientových práv a požadavků.
Kontaktní informace
AK Hrdá, s.r.o.
Vinohradská 343/6
120 00 Praha 2
ev. č. ČAK: 11778
IČ: 067 17 969
DIČ: CZ 067 17 969
telefon: +420 777 273 601
ID datové schránky: f2jhgwe
e-mail: [email protected]
LGBTQ Friendly