Za šest let trvající trestní stíhání jen omluva?

Ministerstvo spravedlnosti odmítlo našemu klientovi zaplatit jakoukoliv částku za neoprávněné šest let trvající trestní stíhání. Za život i nervy ničící proces trvající šest let, kdy byl náš klient ohrožen trestní sazbou až 8 let se MS pouze omluvilo.

Cituji: "Vyslovenou omluvu považujeme za dostačující....Žadatel nijak nedoložil negativní dopad předmětného nezákonného
trestního stíhání na jeho dobrou pověst, přičemž lze konstatovat, že trestné činy proti
závazným pravidlům tržní ekonomiky zpravidla nepůsobí přílišné společenské odsouzení.
Délka trestního stíhání pozitivně ovlivnila rozhodování soudu o závažnosti žadatelova
jednání."

Čili dle MS je za neoprávněné trestní stíhání za znásilnění dítěte adekvátních cca padesát tisíc korun a za hospodářskou trestnou činnost nic, protože veřejnosti takové trestné činy nevadí. Bez ohledu na to, co vám takové trestní stíhání přineslo do života. A čím déle vás stíhají, tím lépe pro vás.

Samozřejmě se opět budeme soudit...

 


Hlavními zásadami advokátní kanceláře jsou zejména neustálý boj za dodržování procesních práv klienta, respektování jeho zájmů, vysoká výkonnost a hledání všech možných cest k prosazení klientových práv a požadavků.
Kontaktní informace
AK Hrdá, s.r.o.
Vinohradská 343/6
120 00 Praha 2
ev. č. ČAK: 11778
IČ: 067 17 969
DIČ: CZ 067 17 969
telefon: +420 777 273 601
ID datové schránky: f2jhgwe
e-mail: [email protected]
LGBTQ Friendly