Může jeden z rodičů bez souhlasu měnit bydliště dítěte?

Již poněkolikáté odpovídám na dotazy klientů, zda je možné, aby si jeden z rodičů, kteří již žijí odděleně, najednou změnil i s dítětem bydliště 200 km daleko s tím, že tím pádem bude dítě žít u něj.

Takže, ne, přátelé, tak to nejde. O bydlišti dítěte, stejně jako například o jeho škole, mají právo rozhodovat oba rodiče, ač má dítě v péči jen jeden z nich, natož oba ve střídavé či společné péči.

Pokud jeden z rodičů nesouhlasí, má právo domáhat se soudně toho, aby soud určil, kde má dítě bydlet, a zda se tím nemění podmínky pro původní soudní rozhodnutí, například, zda není pro dítě lepší převést jej do péče druhého rodiče.

Nedělejme z dětí klokany, které si strčíme do kapsy a odhopkáme s nimi, kam se nám zrovna zachtělo. Nám by se asi také nelíbilo, kdyby nás chtěli pořád stěhovat, že?


Hlavními zásadami advokátní kanceláře jsou zejména neustálý boj za dodržování procesních práv klienta, respektování jeho zájmů, vysoká výkonnost a hledání všech možných cest k prosazení klientových práv a požadavků.
Kontaktní informace
AK Hrdá, s.r.o.
Vinohradská 343/6
120 00 Praha 2
ev. č. ČAK: 11778
IČ: 067 17 969
DIČ: CZ 067 17 969
telefon: +420 777 273 601
ID datové schránky: f2jhgwe
e-mail: [email protected]
LGBTQ Friendly