Naší klientce se omlouvá policie - při výslechu ji zastrašoval vyšetřovatel

Jedna naše klientka byla na policii sama podat trestní oznámení. Takový úkon by měl být celkem rutinní a v jednoduché věci, kterou šla nahlašovat, by neměl trvat déle než hodinu.
Policista, který ji vyslýchal, nicméně rozhodl jinak. V rámci čtyři a půl hodiny trvajícího výslechu (!) docházelo ke zesměšňování naší klientky a pokusům donutit ji, aby své trestní oznámení vzala zpět. Na úvod jí vyslýchající policista sdělil, že „je nezodpovědná a svým podáním trestního oznámení jen přidělává policii práci.“
Policistu nejvíce zajímalo, zda je naše klientka v nějaké sektě a po celou dobu její výpovědi jí opakoval, že toto trestní oznámení bagatelního trestného činu pouze zdržuje, protože oni mají spoustu jiné, důležitější práce se závažnými případy – například s přepadenými a okradenými stařenkami.
Vyslýchající komisař opakovaně oznamovatelce zdůrazňoval svou přepracovanost a své zásluhy při řešení jiných případů, přičemž dodával, že vyšetřit trestnou činnost nahlášnou mou klientkou je hodně náročná, znamená procházení mnoha materiálů, a v podstatě nestojí za to.
Když oznamovatelka uvedla podezření na konkrétní osobu, která se měla dopustit trestného činu, policista na ni začal křičet, co si to vůbec dovoluje ho podezírat, že je to zločin, a že klientka je úchylná, léčí se na psychiatrii, a že na ni určitě podezřelý podá trestní oznámení pro křivé svědectví a bude mít pravdu.
Policista tak naši klientku zcela zastrašil a ta nakonec souhlasila po dlouhém výslechu s tím, že se do protokolu napíše, že si uvědomila, že není obětí trestného činu a že vlastně to jednání spáchala sama a nic se nestalo.
Dále jí dal policista podepsat nějakou obálku.
Teprve poté, co jsme převzali její zastoupení a šli jsme nahlížet do spisu, zjistili jsme, podpis na obálce byl antedatován a je tvrzeno, že tuto obálku naše klientka převzala prostřednictvím pošty, a že v ní bylo usnesení o odložení věci, v té době již pravomocné. A že tedy klientce toto usnesení ve skutečnosti vůbec nebylo doručeno a nemohla se proti němu nijak bránit.
V této věci jsme podali stížnost k vedení onoho policejního orgánu, který nám následně sdělil, že naše stížnost je důvodná. Bylo zjištěno, že naše klientka opravdu neměla možnost usnesení o odložení převzít a podat si proti němu stížnost. Dále pak bylo zjistěno, že onen vyslýchající policista byl za stejné chování vůči jiným poškozeným opakovaně zván na pohovory a kázeňsky řešen, což nakonec vyústilo v jeho odchod od policie.
Za výše uvedené se naší klientce vedení policejního orgánu omluvilo. My nyní čekáme na další postup dozorujícího státního zástupce v této věci.
A ponaučení? Nebojte se stěžovat si. Nebojte se postavit sami za sebe a nedejte se. Existují opravné prostředky a kontrolní mechanismy, ze kterých se zjistí nezákonné chování orgánů činných v trestním řízení. Jsme tu pro vás, abychom vám podali pomocnou ruku a zastali se vás. S námi to zvládnete!

Hlavními zásadami advokátní kanceláře jsou zejména neustálý boj za dodržování procesních práv klienta, respektování jeho zájmů, vysoká výkonnost a hledání všech možných cest k prosazení klientových práv a požadavků.
Kontaktní informace
AK Hrdá, s.r.o.
Vinohradská 343/6
120 00 Praha 2
ev. č. ČAK: 11778
IČ: 067 17 969
DIČ: CZ 067 17 969
telefon: +420 777 273 601
ID datové schránky: f2jhgwe
e-mail: [email protected]
LGBTQ Friendly