Proč jsem obhájcem?

Proč jsem obhájcem?

Lidé se mě často ptají, jak mohu zastupovat obviněné a obžalované, když přeci také často zastupuji oběti trestných činů. Nevadí mi hájit někoho, kdo je zlý a špatný? Proč to dělám?

Ono je to ale celé naopak. Napřed jsem byla obhájcem, a teprve poté, co jsem viděla, jak špatné je postavení obětí v trestním řízení, jsem se rozhodla pomáhat i obětem.

Obhajoba je jednou ze zásadních složek trestního procesu. Její existence podmiňuje fungování právního státu a je zárukou spravedlnosti. Každý má právo na obhájce a každý má právo se hájit způsobem, který uzná za správný a vhodný. Pokud bychom popírali nárok obviněných na obhajobu, vrátili bychom se do dob středověku, kde byl každý obviněný automaticky považován za vinného, pokud se náhodou neprokázala jeho nevina.

Trestní obhájce zastupuje obviněného a jeho právo na to, aby mu byl zaručen spravedlivý proces a rovný přístup k právu. V době, která nahrává křivým obviněním a zneužívání trestního práva k nahrazení často pomalého občanského a obchodního soudnictví, či je zneužíváno v opatrovnických sporech o děti, buďme rádi za to, že právo na obhájce svědčí nám všem.

Pokud jste stíháni a nesouhlasíte s obviněním, nebojte se na nás obrátit, rádi vaši obhajobu převezmeme.


Hlavními zásadami advokátní kanceláře jsou zejména neustálý boj za dodržování procesních práv klienta, respektování jeho zájmů, vysoká výkonnost a hledání všech možných cest k prosazení klientových práv a požadavků.
Kontaktní informace
AK Hrdá, s.r.o.
Vinohradská 343/6
120 00 Praha 2
ev. č. ČAK: 11778
IČ: 067 17 969
DIČ: CZ 067 17 969
telefon: +420 777 273 601
ID datové schránky: f2jhgwe
e-mail: [email protected]
LGBTQ Friendly