Porno z pomsty - Aktualne.cz

...

 

Na pornografii z pomsty (pokud se jedná o osoby starší 18 let) lze právně nahlížet z různých úhlů, protože každý z případů se posuzuje samostatně. Většinou se ale podle policie nejedná ani o skutek v trestněprávní rovině. "Může se jednat o přestupek nebo o nějaký občanskoprávní spor, a proto to často není ani v gesci policie a ta se o tom tak ani nemusí dozvědět," říká policejní odborník na kybernetickou kriminalitu Jakub Vinčálek. 

Podle právničky Lucie Hrdé však může být pornografie z pomsty trestným činem i v nejlehčích případech. I když na záběrech není nic "pohoršlivého", jde podle ní o trestný čin poškozování cizích práv.

V případě snímků s dětskou pornografií je to pochopitelně jiné. V Česku mohou mít dospívající sex od 15 let, ale do 18 se u toho nesmí fotit ani natáčet. "Pokud se tak stane, dopouští se sami výroby dětské pornografie, a pokud si to mezi sebou přepošlou, dochází k naplnění skutkové podstaty trestného činu - šíření dětské pornografie. Problém by tedy mohla mít i osoba, která je na fotografiích zobrazena, pokud se na tom podílela a souhlasila s tím," varuje Vinčálek.

Právnička Lucie Hrdá na to pohlíží jinak. "S tímto názorem nemohu souhlasit - a ani se, naštěstí, s takovou kriminalizací obětí tohoto trestného činu nesetkávám v praxi. Bylo by zcela hloupé trestat ty, které má zákonné ustanovení chránit," míní.


Hlavními zásadami advokátní kanceláře jsou zejména neustálý boj za dodržování procesních práv klienta, respektování jeho zájmů, vysoká výkonnost a hledání všech možných cest k prosazení klientových práv a požadavků.
Kontaktní informace
AK Hrdá, s.r.o.
Vinohradská 343/6
120 00 Praha 2
ev. č. ČAK: 11778
IČ: 067 17 969
DIČ: CZ 067 17 969
telefon: +420 777 273 601
ID datové schránky: f2jhgwe
e-mail: [email protected]
LGBTQ Friendly