Škoda facky, která padne aneb domácí násilí v Česku- online debata Aktuálně.cz

S domácím násilím v nějaké formě má zkušenost až třetina lidí. Češi toto téma vnímají velmi citlivě a vážně, přesto kolem něj panuje řada mýtů. Nejčastěji se týká žen, nevyhýbá se ale ani mužům, což potvrdí i jeden z hostů on-line debaty Aktuálně.cz, pan Milan.
Odborníci v on-line debatě nastíní, jak pandemie prohloubila problematiku domácího násilí v Česku, přiblíží nejčastější stereotypy, které o něm panují, a poodhalí, jak v praxi řeší samotné případy jak ze strany oběti, tak násilníka.
Hosté:
Lucie Hrdá, advokátka
Blanka Nyklová, výzkumnice ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR
Evžen Nový, terapeut a metodik
Milan Džavík, oběť domácího násilí

 


Hlavními zásadami advokátní kanceláře jsou zejména neustálý boj za dodržování procesních práv klienta, respektování jeho zájmů, vysoká výkonnost a hledání všech možných cest k prosazení klientových práv a požadavků.
Kontaktní informace
AK Hrdá, s.r.o.
Vinohradská 343/6
120 00 Praha 2
ev. č. ČAK: 11778
IČ: 067 17 969
DIČ: CZ 067 17 969
telefon: +420 777 273 601
ID datové schránky: f2jhgwe
e-mail: [email protected]
LGBTQ Friendly