Pro bono

Naší advokátní kanceláři je ctí, že může bezplatnými odbornými právními službami či finanční pomocí podporovat projekty, na kterých nám záleží. Cítíme svou společenskou odpovědnost a nutnost podporovat důležité věci.

Podporovat skvělou iniciativu Bez trestu je pro naši kancelář prakticky povinnost.

 

www.beztrestu.cz

Naše kancelář poskytla opakovaně finanční dar na úhradu terapií dětským obětem trestné činnosti v neziskové organizaci Dětské krizové centrum Nomia.

 

https://nomiahk.cz/

 

Naše kancelář je dlouhodbým hrdým patronem pražského Divadla v Dlouhé.

 

www.divadlovdlouhe.cz

Právní služby zdarma jsme poskytli Švejcarovu nadačnímu fondu dětem - Karlov. Cílem nadačního fondu je podporovat činnost KDDL, zvyšovat odbornou i lidskou úroveň péče o děti, zlepšovat rehabilitaci, socializaci, dietní možnosti a pracovní začlenění chronicky nemocných dětí.

http://www.nadacnifondkarlov.cz/

 

 

Jsme moc rádi, že jsme se v době nouzového stavu kvůli nemoci Covid-19 mohli stát součástí skvělého projektu Právo v roušce s radami pro oběti domácího násilí.

www.pravovrousce.cz

 

 


Hlavními zásadami advokátní kanceláře jsou zejména neustálý boj za dodržování procesních práv klienta, respektování jeho zájmů, vysoká výkonnost a hledání všech možných cest k prosazení klientových práv a požadavků.
Kontaktní informace
AK Hrdá, s.r.o.
Vinohradská 343/6
120 00 Praha 2
ev. č. ČAK: 11778
IČ: 067 17 969
DIČ: CZ 067 17 969
telefon: +420 777 273 601
ID datové schránky: f2jhgwe
e-mail: [email protected]
LGBTQ Friendly