Občanské právo

V rámci širokého spektra občanského práva vám nabízíme zastupování např. ve věcech práva nájmu, práva nemovitostí, práva dědického, ve věcech sporů o úhradu dluhů, zastupování společenství bytových jednotek apod.

Důležitou oblastí je taktéž vypořádání vzájemných majetkových vztahů mezi bývalými manžely, společníky v obchodních společnostech, spoluvlastníky nemovitostí atd.

Domníváme se, že velkou část sporů lze vyřešit jednáním a dohodou mezi stranami sporu. Takto vás můžeme zastupovat při jednání s protistranou, uzavření dohody o narovnání, dohody o uznání dluhu apod. Pokud však tyto snahy nepovedou k cíli, jsme připraveni zastupovat vás před soudem s veškerou péčí, kterou váš spor vyžaduje.


Samozřejmostí je taktéž právní zastupování při vymáhání povinností již soudem uznaných (úhrady dluhu, výživné, splnění povinnosti vydat věc apod.)
Kontaktní informace
AK Hrdá, s.r.o.
Vinohradská 343/6
120 00 Praha 2
ev. č. ČAK: 11778
IČ: 067 17 969
DIČ: CZ 067 17 969
telefon: +420 777 273 601
ID datové schránky: f2jhgwe
e-mail: [email protected]
LGBTQ Friendly