Trestní právo

V oblasti trestního práva se věnujeme nejen odbornému vedení obhajoby v jakémkoliv stádiu trestního řízení a zastupování před orgány činnými v trestním řízení, ale také zastupování poškozených, sepis kvalifikovaných trestních oznámení a právní poradenství v oblasti předcházení střetu se zákonem (nejen v oblasti hospodářské a majetkové kriminality, ale i násilné kriminality, sexuálních deliktů, zastupování v kauzách nutné obrany i v případech dopravních nehod).

Významnou součástí naší praxe je také obhajoba mladistvých a nezletilých nebo obhajoba osob obviněných z páchání domácího násilí.

S dlouhodobým zájmem a specializací na trestní právo vám tak můžeme nabídnout s odbornou péčí vedenou obhajobu obviněných s maximálním využitím všech institutů trestního práva s důrazem na dodržování práv klienta.

Stejně tak efektivně zastupujeme poškozené, kterým ve složité životní situaci pomůžeme s uplatněním nároku na náhradu škody i dalších jejich procesních práv a oprávnění.

Samozřejmostí je pak vedení trestních kauz od zahájení trestního stíhání až po mimořádné opravné prostředky vč. řízení před Ústavním soudem a Evropským soudem pro lidská práva.

Rádi vám také nabídneme své zkušenosti s úspěšným uplatňováním tzv. odklonů v trestním řízení (tedy zvláštních způsobů řízení, které má za cíl vyhnout se odsouzení obviněného poté, co poškozenému uhradí způsobenou škodu).

V případě zastavení trestního stíhání či zproštění obžaloby samozřejmě pro své klienty vymáháme vůči státu náhradu škody a nemajetkové újmy způsobenou nezákonným trestním stíháním.


Oběti trestných činů zastupuje naše firma zdarma!
Oběti neplatí nic - zajistíme, aby všechny výdaje byly hrazeny státem.
Kontaktní informace
AK Hrdá, s.r.o.
Vinohradská 343/6
120 00 Praha 2
ev. č. ČAK: 11778
IČ: 067 17 969
DIČ: CZ 067 17 969
telefon: +420 777 273 601
ID datové schránky: f2jhgwe
e-mail: [email protected]
LGBTQ Friendly