Rodinné právo

V oblasti rodinného práva máme rozsáhlou praxi s poskytováním právních služeb ve věcech výživného (k nezletilým i zletilým dětem, k manželovi i rozvedenému manželovi), rozvodů (sporných i nesporných), úpravy styku s dětmi (vč. zákazů styku), příspěvku na výživu neprovdané matky, opatrovnictví apod.

Ke kauzám rodinného práva se snažíme přistupovat komplexně - řešíme tedy nejen rozvod samotný, ale i problém výchovy a výživy dětí, vypořádání společného jmění manželů, práva a povinnosti případného společného soužití po rozvodu atd.

V rodinných věcech máme samozřejmě zkušenosti se zastupováním všech sporných stran. I zde jsme připraveni pokusit se vyjednávat s protistranou a v případě neochoty protistrany ke kompromisu vás zastupovat před soudem.


Domníváme se, že právě zde platí, že dobrý právník je v případě rozvodu či sporů o děti vaší užitečnou investicí do budoucnosti.
Kontaktní informace
AK Hrdá, s.r.o.
Vinohradská 343/6
120 00 Praha 2
ev. č. ČAK: 11778
IČ: 067 17 969
DIČ: CZ 067 17 969
telefon: +420 777 273 601
ID datové schránky: f2jhgwe
e-mail: [email protected]
LGBTQ Friendly